بررسی طراحی و زمان ساخت و ‌نحوه نصب و جزئيات پيرامونی ساختار سطح يك ساختمان تقويت شده

مطالب دیگر:
📃پرسشنامه ی سازگاری فردی – اجتماعی📃پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر📃پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی📃پرسشنامه رضایت شغلی (اسمیت ،کندال و هالین)📃پرسشنامه مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی،پاركرو تیلور،1994)📃پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض📃پرسشنامه مقیاس خودکنترلی📃مقیاس انگیزش شغلی تهیه شده توسط لوداهل و کیچنر📃پرسشنامه خودناتوان سازی📃پرسشنامه جرأت ورزی یا قاطعیت گمبریل و ریچی📃پرسشنامه مقیاس باورهای مرتبط با مواد📃پرسشنامه تاثیر اقتصاد بر کیفیت زندگی📃پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی MARS-R📃پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی📃پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos📃پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز📃پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل📃پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه📃پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ📃انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری كودك آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم📃پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب📃معرفی پرسشنامه هوش معنوی📃پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه (MCMI-III)📃پرسشنامه مقیاس جوسازمانی📃پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( 1982)
بررسی طراحی و زمان ساخت و ‌نحوه نصب و جزئيات پيرامونی ساختار سطح يك ساختمان تقويت شده|30014975|owe
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی طراحی و زمان ساخت و ‌نحوه نصب و جزئيات پيرامونی ساختار سطح يك ساختمان تقويت شده را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 24يك ساختمان تقويت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پايه داراي ابعادي به شرح ذيل مي باشد. ارتفاع 7/16 ، پهناي 2/11 محاسبات طراحي بوسيله صورت پذيرفته است. طراحي بنا بر صورت مي پذيرد. ديواره تكميل شده داراي زاويه شيب 80 درجه مي باشد اين مقاله نگرش طراحي و جزئيات ساخت را تشريح مي نمايد. اين موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئيات پيرامون ساختار سطح آن مي باشد.نتايج محاسبات تخريب در طي دوره 2 ساله پس از ساخت مد نظر قرار مي گيرد.كلمات كليدي: مورد مطالعه خاكريزها تسطيح شبكه هاي زمين كنترل

مقدمهدر سال 1997 يك اداره مركزي جديد در Iserlobhm طراحي گرديد. ساختار آن بگونه اي بود كه داراي يك شيب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهي مي گرديد. تفاوت سطح در مرزهاي شمالي و جنوبي 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جديد در برابر شلوغي خيابان 46 A بود در عين حال محل پارك مناسبي را ايجاد مي نمود. كه در شكل 1 نشان داده شده است.زيرنويس شكل 1 : ساختار طبيعي در بخش شمالي جنوبي و ايده حاكم بر ساختاردر نتيجه زميني به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارك در جلوي ساختمان تعبيه گرديد. يكي از خصوصيات ساختمان به كاربري يك عايق صوتي بود. به اين دليل، خط در راستاي ساختار تقويت شده ثابت بود. خط در پايا ديواره به واسطه و جر و موزهاي زميني ثابت شده بود. اين شرايط منجر به تغيير وضعيت 80 درجه اي ساختمان با افزايش ارتفاع m7/16 گرديد. طول نهايي اين ديواره در طول خط فوقاني به ميزان m215 محاسبه گرديد. در اين راستا يك سري ساختارهاي خاص تعبيه گرديد. اين پروسه به عنوان يك كار جانبي براي ساختمان انجام گرديد.در اين ساختار از مواد بتوني با دانه بندي 32/0 و 45/0 استفاده گرديد.طرح و ساختار كامل ساختمان را ارائه مي دهد.2 طراحي ساختار زمين تقويت شده با استفاده از تركيبات زمين1 2: روش ساختارنويسنده اين مقاله روش ساختاري را پيشنهاد مي نمايد كه به عنوان زمين تقويت شده با تركيبات موجود در آن شناخته مي شود. روش امكان طراحي ساختار را با توجه به مزيت استفاده از مواد ساختاري بازيافت شده فراهم مي نمايد. QRE داراي لايه هاي مختلفي بوده امكان شكل دهي سطح جلويي و خلفي خاك به طور همزمان وجود دارد. شكل 4 بخش عرضي ساختار را نشان مي دهد. ساختار داراي مشخصات ذيل مي باشد.ارتفاع ساختمان :‌m7/14 حداكثر ارتفاع: m7/16زاويه متوسط انحراف :‌00/80 درجه حداكثر پهناي پايه m02/11طول كل سيستم : m5/21پايه ساختار داراي پهناي بستر m5/3 بوده كه بين ساختار و مرزهاي حفاظتي كشيده شده است. امكان دستيابي و كنترل اهداف را فراهم مي نمايد. در پايانه جنوبي غربي يك برج مارپيچ مانند ساخته شده است.زيرنويس شكل 2 : بخش عرضي2 2 مواد اوليه بكار رفته در اين ساختارساختار خاك: خاك بازيافت شده : 45/0 تا 32/0جاذبه مشخصه :زاويه سايش:چسبندگي :